بسته بندی و لیبل

صفحه آرایی هنری است که باید مخاطب را در برابر خود متوقف کند و توجه او را به خود جلب کند.او را به پیگیری،ترغیب و خواندن آن وادار کند که این توانایی به وجود نمی آید مگر با شناخت مخاطب.  ضروریست صفحه آرایی،که امروزه در جامعه ی ما کاربرد فراوانی دارد جدی تر گرفته شود.قرآن های خطی ،گنجینه عظیمی از ارزش های بصری صفحه آرایی هستند.  برای کسب موفقیت در فراگیری صفحه آرایی،تلاش و ممارست و انجام تمرین های بسیار و مداوم ضروری و اجتناب نا پذیر است.    /

صفحه آرایی مجله ، صفحه آرایی کتاب و طراحی جلد آنها از تخصص های ویژه آتلیه حرفه ای و تحصیل کرده اپل گرافیک است

برای ثبت سفارش به زیر گروه های ست اداری مراجعه نمایید یا با ما تماس بگیرید.

نمونه کار ها