ساکدستی بی بی زعفرون

گروه های تولیدی و تبلیغاتی برای معرفی در بعضی از مواقع هدایایی را به مشتریان خود تقدیم میکنن وبرای احترام به انها هدایای خود را با برند سازمان خود کادو کرده و آن را در ساک دستی با لو گو ورنگ سازمانی خود قرار می دهند و به مشتریان تقدیم میکنن. گروه تولیدی و تبلیغاتی اپل گرافیک با تجربه چاپی وآتلیه طراحی وکارگاه تخصصی توانایی تولید ساک دستی و تولید کاغذ کادو را با بهترین کیفیت دارد .

  • اشتراک گذاری